Business Coaching (Ingeborgmaes.be)

Business Coaching

Business coaching is het begeleiden van je organisatie (of een deel daarvan) naar betere resultaten.

Met gerichte business coaching zal er systematiek aangebracht worden in de manier van werken enerzijds, en parallel daarmee worden de mensen formeel en informeel gecoacht.

Werken op beide sporen vergroot de betrokkenheid van de medewerkers, en de verankering van de verandering.

Hiermee bereikt uw organisatie dan ook duurzame resultaten.